Certifikáty, oprávnění

 

          FIREMNÍ DOKUMENTY POTŘEBNÉ K PODNIKÁNÍ
 
          Výpis z živnostenského listu - EKOHAS                                                   Výpis z obchodního rejstříku - EKOHAS
  
          Rozhodnutí o registrace - DPH - EKOHAS                                                Pojištění odpovědnosti - Rok 2014 
                                                       
                                                 

 

          FIREMNÍ DOKUMENTY - OSVĚDČENÍ / OPRÁVNĚNÍ - HASICÍ PŘÍSTROJE A POŽÁRNÍ VODOVODY
 
                                                Opravnění revizní technik - Vymětalík David 
   
          Servisní oprávnění - EKOHAS - HASPO                                                    Osvědčení TIČR - Arnošt Fiala 
   
          Oprávnění TIČR - EKOHAS - strana 1                                                      Oprávnění TIČR - EKOHAS - strana 2 
   
          Osvědčení TIČR MO - per. zkoušky nádob na plyny - Arnošt Fiala              Oprávnění TIČR MO - EKOHAS 
   
           

 

          FIREMNÍ DOKUMENTY - OSVĚDČENÍ / OPRÁVNĚNÍ - PP UCPÁVKY - PP NÁTĚRY  
   
          Oprávnění - PROMAT                                                                             Oprávnění - NO BURN  
   
          Oprávnění - STACHEMA                                                                         Oprávnění - INTUMEX  
   
          Oprávnění - HILTI  

 

          FIREMNÍ DOKUMENTY - OSVĚDČENÍ / OPRÁVNĚNÍ - PP DVEŘE - PP UZÁVĚRY
 
          Oprávnění - PP dveře - HAPINES                                                           Oprávnění - PP dveře - MR servis