DOVOLENÁ 14.6-29.6.2024

Protipožární nátěr Plamostop P9 na ocel

Kód: 0923/1
Neohodnoceno
od 1 999 Kč od 2 419 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

URČENÍ

vypěňovací nátěr je určen k ochraně ocelových konstrukcí před působením požáru na dobu 15 až 90 minut.

Detailní informace

Množství: 5kg
Skladem | 0923/1
1 999 Kč
2 419 Kč včetně DPH
Množství: 20kg
Skladem | 0923/2
7 380 Kč
8 930 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

PŘI VLASTNÍ APLIKACI ZAKOUPENÝCH MATERIÁLŮ NEVYSTAVUJE NAŠE SPOLEČNOST PROTOKOL O MONTÁŽI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ ZÁJMŮ O APLIKACI ODBORNOU FIRMOU NÁS KONTAKTUJTE. (viz. kontakty) 

CERTIFIKACE

Protipožární nátěr AITHON A90, v ČR a SR distribuován pod obchodním označením PLAMOSTOP P9 má evropské technické schválení ETA vydané EOTA – evropská organizace pro technické schvalování, jejímiž členy je 28 evropských států. Protipožární nátěr mající certifikát ETA, je určen pro užití v celé Evropě a nese označení CE. Národní certifikace jsou alternativou k Evropské certifikaci ETA a platí pro všechny členské státy EU. Výrobek, který má certifikaci ETA, nemusí mít certifikaci národní. PLAMOSTOP P9 je jediným s protipožárních vypěňovacích nátěrů, který dosáhl na certifikaci ETA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost čerstvého nátěru Objemová hmotnost po vysušení Přídržnost k podkladu pH nátěru
1.340 kg/m³ 1.530 kg/m³ > 1 MPa 7

Praktická spotřeba při tloušťce nátěru 100 mikronů = 220 g/m²

CHARAKTERISTIKA

Plamostop P9 je vypěňovácí protipožární nátěr na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Je určen k ochraně ocelových konstrukcí před účinky tepelného zatížení ve vnitřním i venkovním prostředí. Při aplikaci musí být teplota vzduchu minimálně 5oC a během 24 hod. po aplikaci nesmí nátěr zmrznout. Je třeba dbát, aby nátěr nebyl dopravován nebo uskladněn při záporných teplotách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Požární izolace se vkládá do systému navržené antikorozní ochrany ocelové konstrukce mezi základní nátěr a vrchní lak. Základní nátěr musí splňovat podmínky dané navrženým systémem antikorozní ochrany OK. Pro samotné nanášení protipožární izolace musí být povrch OK čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota OK musí být minimálně o 3°C vyšší, než je rosný bod. Aplikační teplota je minimálně 5°C a teplota OK by neměla překročit 35°C.

APLIKACE

Plamostop P9 je dodáván ve 20 kg nádobách v konzistenci vhodné pro přímou aplikaci. Lze jej aplikovat štětcem, válečkem, nebo vysokotlakým zařízením. Způsob nanášení nemá vliv na výsledné vlastnosti izolace. Materiál se před použitím řádně promíchá, v případě potřeby je možno naředit pitnou vodou. Čím větší naředění, tím menší vrstvu můžeme aplikovat. Pro stříkání použít vysokotlaké zařízení s poměrem stlačování minimálně 1:45, lépe s poměrem stlačování 1:65 a tlaku 0,45 MPa. Ze zařízení odstraňte všechny filtry a použijte trysku 227. Doporučujeme nepřekročit sílu jedné vrstvy maximálně 500 mikronů v suchém stavu, což odpovídá cca 1000 g/m² Plamostopu P9. Při větších vrstvách se začínají projevovat objemové změny vlivem ztráty 30% objemu odpařením tekuté složky nátěru.

SCHNUTÍ NÁTĚRU

Po 30 minutách  zanechává po přejetí dlaní prášek a po 8 hod. nezanechává stopu. V hloubce proschne za 5 dnů. Údaje odpovídají teplotě 21°C. Další vrstvu lze nanášet, nezanechává-li předchozí vrstva stopu. Řádně proschlý nátěr se opatří horním nátěrem v souladu s barevným řešením a antikorozní ochranou OK. Musí se použít odzkoušené nátěrové systémy podle ETAG 018-2.

REAKTIVNÍ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Plamostop P9 má provedeny průkazné spalovací zkoušky trvanlivosti reaktivních nátěrových systémů podle ETAG 018 pro typ prostředí Y.

  • typ Y: použití ve vnitřním prostředí s vysokou vlhkostí a s částečnou expozicí. Částečná expozice zahrnuje teploty pod bodem mrazu a omezené vystavení UV záření, ale nezahrnuje žádné vystavení přímému dešti. Průkazné zkoušky byly provedeny v PAVUS Praha, zkušebna Veselí nad Lužnicí.

Reaktivní nátěrové systémy jsou nejdříve podrobeny stárnutí v klimatické komoře podle typu prostředí a následně podrobeny spalovací zkoušce. Porovnání stárnutých a nestárnutých vzorků nesmí vykázat významný pokles izolační účinnosti. Základní nátěry byly zkoušeny genericky a pro Plamostop P9 vyhoví všechny alkydové a epoxidové nátěry bez ohledu na výrobce. V reaktivních nátěrových systémech s horním krycím lakem se smí používat jen odzkoušené laky.

DIMENZACE SÍLY IZOLACE

Dimenzační tabulka je vypracována na základě spalovací zkoušky provedené podle evropské normy ČSN EN 13501. Nosná konstrukce zajišťující statickou stabilitu stavby se vždy izoluje na kritickou teplotu oceli 500oC. Štíhlý prvek se zahřívá rychleji než prvek hmotný. Tuto skutečnost zohledňuje  poměr mezi obvodem, kterým vstupuje teplo do průřezu, k jeho průřezové ploše - A/V m-1 dříve označovaný jako O/F. Správnou sílu izolace naleznete v průsečíku A/V daného prvku a požadované požární odolnosti v minutách.

Důležité upozornění

Každý typ protipožárního nátěru má svoji dimenzační tabulku stanovenou na základě spalovací zkoušky v akreditované zkušebně. Tato tabulka slouží k výpočtu síly izolace konkrétního protipožárního nátěru. V žádném případě nelze použít tuto dimenzační tabulku pro jiný protipožární nátěr. Vždy se musí provést výpočet na základě jemu příslušné dimenzační tabulky. Pro názornost uvádíme návrh izolace na jeden prvek různými protipožárními nátěry.

Zadání: požární odolnost REI 30, prvek IPE 400, tepelné namáhání ze čtyř stran, poměr A/V 173 m-1, kritická teplota oceli 500oC.

INFORMACE O CENĚ

Cena za 1 m2

Vzhledem k vysoké izolační účinnosti (viz dimenzace) a nejnižší spotřebě materiálu na 1 m2, dosahuje Plamostop P9 nejpříznivější ceny za 1 m2 izolace v porovnání se srovnatelnými protipožárními nátěry. Relativně malé rozdíly v ceně za kg mezi jednotlivými protipožárními nátěry nedokáží vyrovnat markantní rozdíly ve spotřebě materiálu na dosažení stejné požární odolnosti izolovaného prvku.Cena se odvíjí od aktuálního kurzu koruny vůči euru. Slevy jsou poskytovány za odebrané množství a platbu před fakturou.

BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je netoxický, hygienicky nezávadný, vodou ředitelný výrobek (viz. bezpečnostní list). Při práci používat běžné prostředky osobní ochrany určené pro natěrače. Je odstranitelný vodou a běžnými čistícími prostředky. Při zasažení očí propláchnout vodou a vyhledat lékaře.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným dodavatelskou firmou .