SLUŽBY

 

 • odborné poradenství v oblasti požární ochrany
 • revize hasicích přístrojů
 • revize požárních vodovodů
 • revize požárních dveří a uzávěrů
 • revize požárních ucpávek
 • kontrola a montáž požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů 
 • servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
 • plnění vodních, práškových, pěnových a CO2 hasicích přístrojů
 • plnění bombiček CO2 ( výroba sodovek, painball, akvaristika, atd. )
 • výroba a montáž fotoluminiscenčních a bezpečnostních tabulek - orientačních systémů
 • dodávka a montáž automatických hasicích systémů
 • výroba, dodávka a montáž požárních dveří, uzávěrů a zárubní včetně příslušenství
 • výroba, dodávka a montáž požárních větracích mřížek a revizních dvířek
 • dodávka, montáž a oprava podzemních a nadzemních hydrantů včetně výkopových prací
 • lisování hydraulických hadic a koncovek, vázání požárních hadic
 • montáž protipožárních utěsnění, prostupů a ucpávek systémů HILTI, PROMAT, INTUMEX, DUNAMENTI
 • provádění protipožárních nátěrů, retardace kabelových svazků a lávek
 • komplexní vybavení objektů prostředky PO dle PBŘS (hasicí přístroje, hydrantové skříně, atd.)
 • posouzení požárního nebezpečí
 • kompletní vedení dokumentace požárních ochrany
 • výroba bezpečnostních tabulek a samolepek na zakázku
 • výroba a projekce evakuačních plánů
 • výroba a lisování požárních a technických savic na zakázku
 • prodej komplexního materiálu požární ochrany
 • a mnoho dalších služeb

 

Ceník 2023

KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍCH VODOVODŮ

Pracovní úkon Cena / 1 Ks
Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – ruční 100
Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – pojízdný 100
Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – ruční ( u zákazníka ) 20
Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – pojízdný ( u zákazníka ) 50
Režijní materiál ( plomba, štítek, drátek, kolečko, atd.) 20
Hodinová zúčtovací sazba  495
Preventivní prohlídka objektu 150
Kontrola požárních vodovodů ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) 40
Kontrola požárních vodovodů – kolaudační ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) 500
Měření hydrodynamického tlaku ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) 64
Revizní zpráva – hasicích přístrojů 150
Revizní zpráva – požárních vodovodů 150

OPRAVY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Pracovní úkon Cena / 1 Ks
práškové
Práškové hasicí přístroje do 2 Kg 170
Práškové hasicí přístroje do 6 Kg 240
Práškové hasicí přístroje do 9 Kg 320
Práškové hasicí přístroje pojízdné P 25 / P 50 / P 60 1430
Práškové hasicí přístroje pojízdné P 250 4270
Regenerace náplně – prášek ABC – 1 Kg 15
Nová náplň – prášek ABC – 1 Kg 39
Vodní
Vodní hadicí přístroje do 9 Kg 220
Regenerace náplně – potaš K2CO3 – 1 l 11
Nová náplň – potaš K2CO3 – 1 l 32
Sněhové – CO2
Sněhové CO2 hasicí přístroje do 2 Kg 200
Sněhové CO2 hasicí přístroje do 6 Kg 270
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 10 330
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 1 x 30 580
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 30 990
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 4 x 30 2200
Nová náplň – CO2 – 1 Kg 25

OSTATNÍ SLUŽBY

Pracovní úkon Cena / 1 Ks
Tlaková zkouška hadice D25, C52 190
Montáž hasicích přístrojů, FTL značení, výměna hydrantotých ventilů, opod.
Každá započatá hodina / 2 pracovníci
495
Havarijní servis do 24 Hodin ( např. výměna vystříkaných HP ) 500
Rozvoz a roznos hasicích přístrojů po opravě 20
Dopravné k zákazníkovi a zpět 1/km 15
Kontrola protipožárních dveří 150
Revizní zpráva - požární dveře  150
Revizní zpráva - požární ucpávky 150

* veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

KONTROLA A MONTÁŽ POŽÁRNÍCH KLAPEK SLUŽBY

Pracovní úkon Cena / 1 Ks
Kontrola protipožárních klapek  380
Dopravné k zákazníkovi a zpět 1/km  15
Revizní zpráva - požární klapky  150