SLUŽBY

 

 • odborné poradenství v oblasti požární ochrany
 • revize hasicích přístrojů
 • revize požárních vodovodů
 • revize požárních dveří a uzávěrů
 • revize požárních ucpávek
 • kontrola a montáž požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů 
 • servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
 • plnění vodních, práškových, pěnových a CO2 hasicích přístrojů
 • plnění bombiček CO2 ( výroba sodovek, painball, akvaristika, atd. )
 • výroba a montáž fotoluminiscenčních a bezpečnostních tabulek - orientačních systémů
 • dodávka a montáž automatických hasicích systémů
 • výroba, dodávka a montáž požárních dveří, uzávěrů a zárubní včetně příslušenství
 • výroba, dodávka a montáž požárních větracích mřížek a revizních dvířek
 • dodávka, montáž a oprava podzemních a nadzemních hydrantů včetně výkopových prací
 • lisování hydraulických hadic a koncovek, vázání požárních hadic
 • montáž protipožárních utěsnění, prostupů a ucpávek systémů HILTI, PROMAT
 • provádění protipožárních nátěrů, retardace kabelových svazků a lávek
 • komplexní vybavení objektů prostředky PO dle PBŘS (hasicí přístroje, hydrantové skříně, atd.)
 • posouzení požárního nebezpečí
 • kompletní vedení dokumentace požárních ochrany
 • výroba bezpečnostních tabulek a samolepek na zakázku
 • výroba a projekce evakuačních plánů
 • výroba a lisování požárních a technických savic na zakázku
 • prodej komplexního materiálu požární ochrany
 • a mnoho dalších služeb

 

Ceník 2024

KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍCH VODOVODŮ

Pracovní úkon Cena / 1 Ks
Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – ruční 100
Kontrola hasicích přístrojů na prodejně – pojízdný 100
Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – ruční ( u zákazníka ) 20
Kontrola hasicích přístrojů mimo prodejnu – pojízdný ( u zákazníka ) 50
Režijní materiál ( plomba, štítek, drátek, kolečko, atd.) 20
Hodinová zúčtovací sazba  495
Preventivní prohlídka objektu 150
Kontrola požárních vodovodů ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) 150
Kontrola požárních vodovodů – kolaudační ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) 500
Měření hydrodynamického tlaku ( vnitřní – D25, C52, podzemní, nadzemní ) 64
Revizní zpráva – hasicích přístrojů 200
Revizní zpráva – požárních vodovodů 200

PERIODICKÉ ZKOUŠKY HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

Pracovní úkon Cena / 1 Ks
práškové 1 x za 5 let
Práškové hasicí přístroje do 1 Kg + regenerace náplně 248
Práškové hasicí přístroje do 2 Kg + regenerace náplně 266
Práškové hasicí přístroje do 6 Kg + regenerace náplně 424
Nová náplň – prášek ABC – 1 Kg 39
Vodní 1 x za 3 roky
Vodní hadicí přístroje do 9 Kg + regenerace náplně 340
Nová náplň – potaš K2CO3 – 1 l 32
 CO2 1 x za 5 let
Sněhové CO2 hasicí přístroje do 2 Kg+náplň 280
Sněhové CO2 hasicí přístroje do 6 Kg+náplň 470
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 10 330
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 1 x 30 580
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 2 x 30 990
Sněhové CO2 hasicí přístroje pojízdné S 4 x 30 2200
Nová náplň – CO2 – 1 Kg 25

OSTATNÍ SLUŽBY

Pracovní úkon Cena / 1 Ks
Tlaková zkouška hadice D25, C52 190
Montáž a servis každá započatá hodina  495
Havarijní servis do 24 Hodin ( např. výměna vystříkaných HP ) 500
Kontrola protipožárních dveří 150
Kontrola protipožárních klapek 380
Kontrola protipožárních ucpávek ( dle množství) 30-80
Kontrola nouzového osvětlení 100
Revizní zpráva za každou kontrolu 200

* veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %