KNAUF Vermiplaster

1 položek celkem

Cena

12
112
Knauf Vermiplaster - požární omítka
Tip
1 Kč včetně DPH
1 Kč

Cena dohodou dle dané stavby poptávku posílejte na ekohas@ekohas.cz

Kód: 591

Firma Knauf již od svého počátku na našem trhu nabízí požárně technická řešení v oblasti suché výstavby a nyní nastal čas nabídnout podobné řešení i v oblasti suchých maltových směsí, konkrétně v sádrových omítkách.  Sádrová požární omítka Knauf Vermiplaster má svůj původ ve firmě Protectivo Passiva ve Španělsku, kterou v polovině minulého roku převzala firma Knauf. Důležité pro naše zákazníky ovšem je, že uplynulý rok jsme využily pro rozšíření výroby Vermiplasteru do závodu Knauf Praha a tím se Vermiplaster stává velmi snadno dostupný.  Zároveň s výrobou v Praze jsou zavedeny i standardní podklady běžné u ostatních produktů – technický list na produkt i aplikaci, příloha Požárního katalogu Knauf, příloha ceníku, reference atd.
 

Na Knauf Vermiplaster je vydáno Evropské technické schválení a je tedy použitelný ve všech státech Evropské unie.
Níže najdete základní informace o tomto produktu. Produkt je zaveden do prodeje od 1.1.2014.

Vermiplaster je stříkaná protipožární vnitřní omítka pro ochranu:

 • ocelových a železobetonových nosníků a sloupů
 • železobetonových stropů
 • železobetonových stěn
 • železobetonových spřažených stropů s trapézovým plechem

 Při jejím použití oceníte zejména:

 • schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí
 • malou hmotnost
 • vysokou vydatnost
 • funkci po dobu životnosti stavby bez obnovování
 • velmi rychlé a jednoduché strojní nanášení na vodorovných i svislých plochách
 • vysokou přilnavost k oceli i betonu
 • nepatrné ztráty – hospodárná aplikace
 • široký rozsah hodnot požární ochrany od 30 do 120 minut
 • zpracování všude dostupným PFT G4
 • použití bez penetrace
 • složení vhodné i pro obchody s potravinami
 • vyšší požární odolnost při použití subtilnějších (a tím levnějších) konstrukcí

 1. OCELOVÝ NOSNÍK IPE 200 S RŮZNÝM STUPNĚM POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZ NÍ

 

Požární odolnost R ocelového nosník IPE 200 při kritické teplotě 500°C

 
 

nechráněný

9 min.

 

s Vermiplasterem tl. 7 mm

30 min.

 

s Vermiplasterem tl. 26 mm

120 min.

 

 

2. ŽELEZOBETONOVÝ STROP REI 120

 

Tloušťka železobetonového stropu pro požární odolnost REI 120 min.

 
 

Nechráněný

200 mm

 

s Vermiplasterem tl. 10,61 mm

159 mm

 

s Vermiplasterem tl. 20,18 mm

132 mm

 

Pozn.: uvedené hodnoty je nutno kombinovat s dalšími nepominutelnými hledisky při dimenzování konstrukcí

 Omítka je vhodná pro:

 • výrobní a skladové ocelové popř. železobetonové haly
 • administrativní výškové budovy (ochrana nosné konstrukce skeletu či stropů)
 • rekonstrukce (ochrana dodatečných ocelových ztužujících prvků)
 • obchodní centra bez podhledů (ochrana nosných prvků

CENA  DOHODOU DLE STAVBY POPTÁVKY POSÍLEJTE NA ekohas@ekohas.cz

 Požární nástřik Knauf Vermiplaster