Protipožární nátěr Plamostop D na dřevo

Kód: 02980
Neohodnoceno
od 2 050 Kč od 2 481 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

 URČENÍ

Protipožární transparentní vypěňovací nátěr pro zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B, snížení indexu šíření plamene po konstrukci a zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí.

CHARAKTERISTIKA

Protipožární nátěr PLAMOSTOP D je vypěňovací, zcela transparentní, protipožární ochranný nátěr určený na dřevěné konstrukce s předepsanou požární odolností, snížení hořlavosti dřeva a omezení šíření plamene po povrchu. Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti s kvalitou užitnou pro nábytkářské účely.

Detailní informace

Množství: 5kg
Skladem | 02980
2 050 Kč
2 481 Kč včetně DPH
Množství: 20kg
Skladem | 2ZEL4
7 600 Kč
9 196 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

PŘI VLASTNÍ APLIKACI ZAKOUPENÝCH MATERIÁLŮ NEVYSTAVUJE NAŠE SPOLEČNOST PROTOKOL O MONTÁŽI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ ZÁJMŮ O APLIKACI ODBORNOU FIRMOU NÁS KONTAKTUJTE. (viz. kontakty) 

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Objemová hmotnost: 1350 g/l
 • Rozpustnost při 20 °C: ve vodě 100%, v tucích nerozpustný
 • Reakce na oheň: B – S1, d0
 • Třída hořlavosti B pro měkké i tvrdé dřevo.
 • Index šíření plamene Is 21,6.
 • Zvýšení požární odolnosti o 16 min, vydatnost 440 g/m² v mokrém stavu
 • Skladovatelnost při teplotách: 7 – 35 °C, uchovávat v uzavřených obalech a chránit před mrazem

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch dřeva před aplikací protipožární nátěr PLAMOSTOP D musí být řádně očištěn od prachu, kůry, mechanických nečistot, mastných skvrn a starých nátěrů. Pro dosažení vysoké kvality povrchu je požadovaná vlhkost dřeva nižší než 12%. Vyšší vlhkost podkladu nesnižuje funkci nátěru, ale mohou se vytvářet ojedinělé drobné puchýřky, které jsou na závadu pro hodnocení kvality povrchové úpravy v interiéru. V méně exponovaných prostředích, kde jde především o technickou funkci nátěru, není 12% vlhkost dřeva podmínkou.

POUŽITÍ NÁTĚRU

Teplota pro aplikaci je min. + 5 °C. Nátěr lze nastříkat, natírat i válečkovat. Technologii aplikace volíme s ohledem na možnost kontroly naneseného množství materiálu na 1 m².

Protipožární nátěr je dodáván ve stavu určeném k použití, popřípadě se může doředit přidáním max 5% pitné vody. Jelikož se jedná o vodní disperzi, je nutné před každým odebráním nátěru z přepravního obalu celý objem řádně promíchat. Při teplotě 20 °C lze aplikovat 2 nátěry za 24 hodin. Za účelem dosažení hladkého povrchu se po kompletním zaschnutí nátěru povrch dřeva obrousí jemným smirkovým papírem. Pokud je to nezbytné, lze osmirkovat povrch dřeva po každém nátěru. V interiérech s relativní vlhkostí do 75% a v místech, kde nepřijde do styku s vodou, lze nátěr použít bez uzavíracího laku. Pro konečnou úpravu nátěru se používají kvalitní interiérové laky s výjimkou vodou ředitelných nátěrů. Voda, která je ve formulaci vodou ředitelného nátěru dokáže plamostop D zvednout od podkladu.

Důležité upozornění: Protože protipožární nátěr PLAMOSTOP D je odstranitelný vodou, i po zaschnutí je třeba nátěr před provedením uzavíracího nátěru chránit před stykem s vodou.

MEZE PŘÍMÉ APLIKACE

Požárně klasifikačním osvědčením PKO-02-1.041 jsou stanoveny meze přímé aplikace.

 • Platnost výsledků je omezena časem zkoušky ttest = 50 minut (maximální doba pro výpočet požární odolnosti prvku).
 • Pro uvedené výsledky platí střední hodnota tloušťky požárně ochranného systému aplikovaného na zkoušené vzorky, vyjádřená plošnou hmotností nátěru v mokrém stavu 441 ± 5 g/m2.
 • Uvedené výsledky lze aplikovat na vodorovných i svislých plochách.
 • Uvedené výsledky jsou aplikovatelné na všechny hořlavé konstrukce na bázi dřeva.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr neskýtá zvýšená rizika a při práci stačí používat běžné ochranné pomůcky a dodržovat běžné podmínky ochrany zdraví. Při práci se doporučuje větrat. V případě styku s kůží, umýt postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí neprodleně vypláchnou, při požití nevyvolávat zvracení, vypít mléko nebo vodu.
Poslední dva případy konzultovat s lékařem. Použité nářadí lze umýt vodou.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Protipožární nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným dodavatelskou firmou.