PROMADUR ®

Kód: 579/KRY
Neohodnoceno
od 1 990 Kč od 2 408 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Nátěr na dřevo PROMADUR® je požárně ochranný nátěr, který působením ohně a žáru zpěňuje a v případě požáru uzavírá a chrání podklad. Nátěr na dřevo PROMADUR® se používá ke zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí a snížení indexu šíření plamene po povrchu na Is = 0,0 mm/min. (PROMADUR® color – Is = 50,0 mm/min.). Provedení : Zpěňovací nátěr, Krycí lak. Balení: Plechová nádoba 5 Kg, plastová nádoba 12,5 kg.

Detailní informace

PROMADUR: nátěr na dřevo bezbarvý 12,5 kg
od 3 - 7 pracovních dnů | 579/NAT
7 020 Kč
8 494 Kč včetně DPH
PROMADUR: nátěr na dřevo color,bílý 12,5kg
od 3 - 7 pracovních dnů | 579/NAT2
7 320 Kč
8 857 Kč včetně DPH
PROMADUR: krycí lak bezbarvý 5kg
od 3 - 7 pracovních dnů | 579/KRY
1 990 Kč
2 408 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

PŘI VLASTNÍ APLIKACI ZAKOUPENÝCH MATERIÁLŮ NEVYSTAVUJE NAŠE SPOLEČNOST PROTOKOL O MONTÁŽI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ ZÁJMŮ O APLIKACI ODBORNOU FIRMOU NÁS KONTAKTUJTE. (viz. kontakty) technická 

poznámka :
Úřední doklad: 

Protokol o klasifikaci č. PK2-16-05-001-C-1.
Snížení stupně hořlavosti
Snížení stupně hořlavosti B (dle ČSN 73 0862, nesnadno hořlavé) použitím nátěru na dřevo PROMADUR® – bezbarvý, přetřeného krycím lakem PROMADUR®
– bezbarvý, pro:
• plné dřevo, tloušťka 8 mm
• dřevotřískové desky dle ČSN 49 2614 a ČSN 48 2625, tloušťka ≥ 12 mm, s dýhou, nebylo-li použito termosetické lepidlo
• stavební dýhované překližky dle ČSN 49 2410, ČSN 49 2421 a ČSN 49 242, tloušťka ≥ 12 mm.
Takto ošetřené stavební hmoty musí být chráněny před deštěm, popř. vlhkostí (uzavřené prostory, kryté stavby atd.). 
Množství nátěru
nátěr na dřevo PROMADUR® – bezbarvý: ≥ 420g/m2
ve dvou pracovních postupech.
Toto odpovídá tloušťce: – mokré vrstvy 325 µ
– suché vrstvy 250 µ
krycí lak PROMADUR® – bezbarvý: 100 g/m2
• Zvýšení požární odolnosti dle ČSN EN 13 501-2
• u nosníků a sloupů zvýšení požární odolnosti o 8 až 15 minut
• u požárně dělících stropů zvýšení požární odolnosti o 9 až 13 minut viz tabulka 1
• dřevěné dveře opatřené nátěrem PROMADUR® je nutné posoudit i z hlediska dalších kritérií požární odolnosti
• dřevěné konstrukce opatřené nátěrem PROMADUR® jsou konstrukcemi D3.
Bližší informace sdělí na vyžádání naše technické oddělení.
• Snížení indexu šíření plamene po povrchu
Aplikací protipožárního nátěru na dřevo PROMADUR® – bezbarvý je dosaženo
indexu šíření plamene po povrchu is = 0,0 mm/min. Informace o množství nátěru
pro is > 0,0 mm/min sdělí naše technické oddělení. Pro informaci uvádíme min.
množství nátěru pro is = 50 mm/min. viz tabulka 2.
Obecně
Při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled
dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva
nátěrem, který by vykazoval tyto požární vlastnosti:
• snížení stupně hořlavosti
• snížení indexu šíření plamene po povrchu
• zvýšení stávající požární odolnosti dřevěné konstrukce.
Dle ČSN 73 0862 jsou stavební hmoty zatřiďovány do pěti stupňů hořlavosti.
Měkké dřevo a dřevotřískové desky vykazují dle ČSN 73 0823 stupeň hořlavosti C2, středně hořlavé.
Požární odolnost nosných dřevěných prvků závisí na:
• tvaru a rozměrech průřezů
(u sloupků na štíhlosti, u nosníků na poměru výšky k šířce průřezu)
• rychlosti odhořívání dřevní hmoty
• velikosti napětí v průřezu.
Vlivem vyšších teplot na dřevní hmotu dochází k úniku plynů, zpočátku nezápalných (vysoký obsah oxidu uhelnatého a vodních par). Dochází pouze k vysušování dřeva. Dřevní hmota začne odhořívat po částečném vysušení a po dosažení teploty okolo 300oC. Tato teplota udává hranici mezi zuhelnatělou dřevní hmotou a neporušeným dřevem. Vlivem odhořívání vzniká zuhelnatělá vrstva, která omezuje přístup vzduchu a tím zpomaluje odhořívání. U nosných prvků však dochází vlivem tlaku, tahu nebo ohybu k praskání a odpadávání zuhelnatělé vrstvy, čímž je přístup vzduchu obnoven. Protipožární ochrany dřevěných konstrukcí jsou založeny na zabránění přístupu vzduchu a na snížení teploty, kterou je dřevní hmota namáhána. Jedním z výhodných způsobů řešení je aplikace zpěňujících nátěrů, jimiž se dosahuje zvýšenípožární odolnosti.

Tabulka 1 – Zvýšení požární odolnosti dle ČSN 13 501-5
tl. zpěň.
vrstvy
desková konstrukce  tyčový prvek
požární odolnost
nechr. deskové konstrukce
(min. tl. 20 mm)
příspěvek
požární
odolnosti
požární
odolnost nechr.
tyčového prvku
příspěvek
požární
odolnosti
190 g/m2 6 - 9 min. +9 min.   5 - 9 min. +8 min.
10 - 20 min. +10 min 10 - 21 min + 9 min.
22 - 30 min.   22 - 30 min  +10 min.
470 g/m2 5 - 45 min.  +13 min. 5 - 12 min. +14 min.
13 - 45 min.   13 - 45 min. +15 min.
Množství nátěru při požadavku požární odolnosti
tloušťka zpěň. vrstvy 470 g/m2 190 g/m2
nátěr na dřevo PROMADUR® – bezbarvý: ≥ 470g/m2 – bezbarvý: ≥ 190g/m2
toto odpovídá tloušťce: – mokré vrstvy 364 µ – mokré vrstvy 148 µ
  – suché vrstvy 280 µ – suché vrstvy 114 µ
krycí lak PROMADUR® – bezbarvý: 100 g/m2 – bezbarvý: 100 g/m2
Tabulka 2 – Množství nátěru pro   is = 0,0 mm/min. pro is = 50 mm/min.
nátěr na dřevo PROMADUR® – bezbarvý: ≥ 420g/m2 – bezbarvý: ≥ 200g/m2
toto odpovídá tloušťce: – mokré vrstvy 325 µ – mokré vrstvy 154 µ
  – suché vrstvy 250 µ – suché vrstvy 119 µ
krycí lak PROMADUR® – bezbarvý: 100 g/m2 – bezbarvý: 100 g/m2

Způsob působení
působením ohně a žáru nátěr zpěňuje a v případě požáru uzavírá a chrání podklad.
Zpracování
válečkem, štětcem nebo tlakovým stříkáním metodou zahuštěné vrstvy.
Před upotřebením dobře promíchat.
Objemová hmotnost
1,3 g/cm3 (bod (2))
Skladování
skladovat v suchých prostorách, chránit před mrazem, max. 6 měsíců, poté musí být obsah přezkoušen.

Doplňkové parametry

Kategorie: Protipožární nátěry
Záruka: 24 měsíců