PROMAPAINT ®

Kód: 0140/BS
Neohodnoceno
od 660 Kč od 799 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

PROMAPAINT® - protipožární nátěrová hmota pro ocelové konstrukce
Provedení :
-Základní nátěr-5kg-červenohnědý
-Aktivní vrstva-5kg-bílá
-Krycí nátěr 25kg-bílá  
Balení: Plechová nádoba 5 Kg/25 kg.
Spotřeba: 2,0 Kg/m2 při tl. 1 mm

Detailní informace

PROMAPAINT - ZÁKLADNÍ nátěr: 5 Kg
od 3 - 7 pracovních dnů | 0140/BS
660 Kč
799 Kč včetně DPH
PROMAPAINT - AKTIVNÍ vrtva: 25 kg
od 3 - 7 pracovních dnů | 0745/SC
10 490 Kč
12 693 Kč včetně DPH
PROMAPAINT - KRYCÍ nátěr: 5 Kg
od 3 - 7 pracovních dnů | 0739/BS
1 099 Kč
1 330 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

PŘI VLASTNÍ APLIKACI ZAKOUPENÝCH MATERIÁLŮ NEVYSTAVUJE NAŠE SPOLEČNOST PROTOKOL O MONTÁŽI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ ZÁJMŮ O APLIKACI ODBORNOU FIRMOU NÁS KONTAKTUJTE. (viz. kontakty)

Nátěr na ocel PROMAPAINT® je požárně ochranná nátěrová hmota pro ocelové konstrukce. Nátěr na ocel PROMAPAINT® je založen na vodní bázi – bez zápachu a vlivu na vnější prostředí. Nátěr vytvářející izolační vrstvu je bez rozpouštědel. Působením žáru vytváří tepelně izolační ochrannou vrstvu.

 Oblasti použití

Pro ocelové nosníky otevřených profilů s Am/V ? 284 m-1. Hodnota požární odolnosti R 15 a R 30. Nátěr na ocel PROMAPAINT® je určen k použití v interiéru budov. Chráněné ocelové prvky splňují ze stavebního hlediska požadavky na protipožárně chráněné stavební dílce R 30 dle ČSN EN 13 501-2. Nepoužívat pro stavební dílce, které jsou trvale vystavené vysoké vlhkosti vzduchu a agresivním plynům.

 Předpoklady pro zpracování

Při zpracovávání nátěru PROMAPAINT® musí být teplota oceli 3°C nad rosným bodem. Teplota v místnosti a okolí by celkově neměla klesnout pod 5°C a stoupnout nad 40°C, při práci se stříkacím zařízením nesmí být teplota ? 12°C, popř. dle informací výrobce. Nátěr na ocel PROMAPAINT® může být nanášen v jednom nebo ve více pracovních procesech. Uvedené časy schnutí je nutné dodržovat před nanesením další vrstvy. Doba schnutí je závislá na okolní teplotě a relativní vlhkosti vzduchu v místnosti. Uvedené hodnoty jsou stanoveny pro teplotu t = 20°C a 65% relativní vlhkost vzduchu. Při nižších teplotách, popř. vyšší vlhkosti vzduchu se mohou doby schnutí značně prodloužit (dvou- až čtyřnásobné hodnoty). Další vrstva by měla být nanesena až tehdy, nepřesahují-li vlhké zbytky předcházející vrstvy 12%. Místnosti, ve kterých se provádí práce, musí být co možná nejsušší a stále dobře větrané. Práce není možno provádět při relativní vlhkosti vzduchu nad 75%.

 Předpoklady pro podklad

Podklad musí být bez rzi, nečistot, mastnoty a staré barvy. Jako podkladový a ochranný nátěr proti korozi doporučujeme zásadně použít PROMAPAINT® – základní barvu – je v systému vyzkoušená. Je-li podklad ošetřen nátěrem proti korozi přímo od výrobce, je nutno přezkoušet slučitelnost tohoto se systémem PROMAPAINT®. Základní nátěrová barva PROMAPAINT® slouží jako ochrana proti korozi a kotvící nátěr mezi ocelí a vlastní izolační vrstvou tak, aby v případě požáru zaručila přilnavost izolační vrstvy k oceli. Ochranný nátěr proti korozi potom není nezbytně nutný.

 Zpracování nátěru vytvářejícího izolační vrstvu

Nátěr vytvářející izolační vrstvu PROMAPAINT® je bez rozpouštědel (na vodní bázi). Aktivní vrstva PROMAPAINT® je roztíratelná. Požadovaná objemová hmotnost může být s 5% obsahem vody. Zásadně lze hmotu zamíchat mechanickou míchačkou. Při ručních nátěrech doporučujeme použít váleček s krátkým zastřižením, při plošném natírání s dlouhými měkkými štětinami. Při práci s nástřikovými agregáty je nutné provádět v každém případě vlastní zkoušky a přezkoušet, zda byly dosaženy požadované tloušťky suché vrstvy. V každém případě lze použít nástřikové agregáty a postřikovače pro metodu zahuštěné vrstvy a výkonově vhodné kompresory. Nátěr se provádí křížovým postupem. Při práci s nástřikovými agregáty je třeba sledovat ztráty při provádění. Je nutné stále  kontrolovat průběžnými zkouškami tloušťky mokré a suché vrstvy. Jak při ručním nanášení (štětcem, válečkem), tak při stříkání, je třeba respektovat, že zpracovatelnost nátěru PROMAPAINT®, obzvláště pak tloušťka mokré vrstvy, která může být nanesena v jednom pracovním procesu, se mění s teplotou, vlhkostí vzduchu a konzistencí. Proto je nutné při vlastních zkouškách zjistit, zda požadovaná tloušťka suché vrstvy je dosažena nanesením vlastní izolační vrstvy v jednom nebo více pracovních procesech. Při měření suché vrstvy nátěru PROMAPAINT® je nutno přihlédnout k tloušťce ochranného nátěru proti korozi.

 Zpracování nátěru PROMAPAINT® základní nátěrové a vrchní krycí barvy

Lze použít běžné přístroje s lakýrnickou tryskou. PROMAPAINT® – dokončovací nátěr smí být nanesen teprve po kontrole tloušťky suché vrstvy nátěru vytvářejícího izolační vrstvu. Je nutno dbát dostatečných časů pro schnutí.

 Ztráty při stříkání

Ztráty při stříkání závisejí na použitých přístrojích, způsobu zpracování, teplotě při zpracovávání a na příčných řezech chráněných ocelových profilů. Je třeba počítat se ztrátami materiálu.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Protipožární nátěry
Záruka: 24 měsíců